het laatste nieuws

postcoderoos project noordeloos samen met Energie-coöperatie Molenlanden

Onze samenwerking met Energie Coöperatie Molenlanden voor het opwekken van duurzame energie begint zijn vruchten af te werpen. Op 9 oktober was er in Noordeloos een eerste avond voor een postcoderoosproject. Woon je in of in de wijde omtrek van Noordeloos en wil je graag energiegebruiken van zonnepanelen op een dak in de buurt? Kijk dan even op www.ecmolenlanden.nl

Kennismakingsgesprek Energiecoöperatie Molenlanden

We hebben 21 juni met een aantal bestuursleden van Energiecoöperatie Molenlanden om tafel gezeten voor een eerste kennismaking. Doel was om te onderzoeken of en op welke manier we zouden kunnen samenwerken, omdat we voor een deel in hetzelfde gebied opereren. Het was een prettig en constructief gesprek dat een vervolg krijgt. 

Plannen voor Energieneutraal Everdingen ontvouwd

Everdingen wordt het eerste energieneutrale dorp in de Vijfheerenlanden. Tenminste, als het aan Stichting Vitaal Dorp ligt. Woensdag 5 juni ontvouwden Voorzitter Gerard Walraven en projectleider Peter ten Have vol vuur de plannen voor het energieneutraal maken van Everdingen. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om vragen te stellen, ideeën te spuien en input te leveren voor het vervolg.

Grote opkomst en betrokkenheid
Energiedorp Everdingen is een project van Stichting Vitaal dorp. Doel van het project is om in een paar jaar tijd met heel Everdingen over te stappen op duurzame energie, zowel voor de verwarming van de huizen als voor de stroomvoorziening. Woensdag 5 juni was de eerste bijeenkomst van Energiedorp Everdingen in het dorpshuis om de Everdingers te informeren, input op te halen en vragen te beantwoorden.

De avond werd goed bezocht. Naast inwoners en ondernemers waren aanwezig: wethouder Maks van Middelkoop en beleidsambtenaar duurzaamheid Jeannette Bijkerk van de Gemeente Vijfheerenlanden en Etta Eleveld en Irma Schouten namens de Knotwilg.

Steun van vrijwilligers en Gemeente  
Projectleider Peter ten Have is met steun van de gemeente hard aan het werk om de energietransitie van Everdingen van de grond te krijgen. Hij kan rekenen op de inzet en steun van een groep enthousiaste vrijwilligers. Er zijn inmiddels elf Everdingers die actief meedenken aan de ‘Energietafels’. De deelnemers aan de ‘Technische Energietafel’ verdiepen zich in alle technische ins en outs en de voor- en nadelen van bijvoorbeeld aardwarmte, zonnewarmte, zonnepanelen en warmtepompen. De Sociaalmaatschappelijke en financiële Energietafel zoekt naar manieren om de Everdingers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun energie. Bijvoorbeeld met hulp van Energiecoaches.

Zoveel mogelijk samenwerken
Stichting Vitaal Dorp en onze Energiecoöperatie zien goede mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisseling. Stichting Vitaal Dorp is al lid van de Knotwilg en we bezoeken elkaars bijeenkomsten en houden elkaar op de hoogte.

Meer weten of aanmelden als vrijwilliger? Mail naar: energiedorp@vitaal-dorp.nl.

Feestelijke afsluiting Energieconvenant Vijfheerenlanden

Maandagmiddag 6 mei was de feestelijke slotbijeenkomst van het Energieconvenant Vijfheerenlanden. Het Energieconvenant is een initiatief van Energiecoöperatie de Knotwilg in samenwerking met de gemeente Vianen (nu Vijfheerenlanden). Doel van convenant was om lokaal de CO2-uitstoot te verminderen. De deelnemers aan het convenant, 12 in totaal, spraken in 2016 af om in drie jaar tijd hun CO2-footprint te verkleinen met 10%. Energiecoöperatie de Knotwilg en Stichting Stimular begeleidden de deelnemers om hun doel te bereiken. Niet iedereen haalde de eindstreep en er waren wat tegenslagen, maar het gezamenlijke streven is ruim gehaald!

De deelnemers verzamelden zich maandagmiddag in het Eneco Energielab in Windpark Autena Vianen voor de feestelijke afsluiting. Na het openingswoord van Koos Timmer, voorzitter van Energiecoöperatie de Knotwilg, en een korte speech van wethouder Christa Hendriksen, presenteerde Stichting Stimular de resultaten uit het rapport.

CO-2 uitstoot verminderd met 12%.. In het startjaar was de gezamenlijke CO2-uitstoot van de deelnemers 6.500 ton. In 2018 was de CO2-uitstoot gedaald met 12%! Deze daling is vooral te danken aan minder zakelijk verkeer (verantwoordelijk voor 56% van de uitstoot), meer gebruik van groene stroom en het plaatsen van zonnepanelen. Het lukte niet iedereen om de 10% reductie te halen. Maar alle deelnemers hebben binnen hun mogelijkheden hun best gedaan en veel - van elkaar -geleerd. Wethouder Hendriksen feliciteerde iedereen dan ook met het gezamenlijk behaalde resultaat.

Plannen voor verder verduurzamen
Willemien Troelstra van Stimular polste bij de aanwezigen de plannen voor de toekomst. Die zijn er zeker. Genoemd werd: verwarmen van bedrijfsruimte met warmtepompen, beter isoleren van de werkplaats, overstappen op elektrisch rijden en meer vergaderen via skype (dus minder rijden). Stichting Vitaal Dorp in Everdingen start met een deelauto project van 2 elektrische auto’s en 1 benzineauto. Doel is het aantal (tweede) auto’s in het dorp te verminderen. Ook de gemeente Vijfheerenlanden gaat verder onderzoeken hoe zij de CO2-uitstoot kan terugdringen. Door de fusieperikelen was het voor de gemeente Vianen lastig om haar CO2-footprint goed in kaart te brengen, vertelde beleidsadviseur duurzaamheid Jeannette Bijkerk. Wel maakt de gemeente nu gebruik van elektrische auto’s en zijn er meer zonnepanelen geplaatst.

Vervolg met meer bedrijven
Na het uitreiken van de certificaten door wethouder Christa Hendriksen, was de vraag: en hoe nu verder? Iedereen was het erover eens dat het belangrijk is om het convenant een vervolg te geven. Energiecoöperatie de Knotwilg en Stichting Stimular gaan samen kijken of ze meer bedrijven en organisaties warm kunnen maken voor een nieuw convenant. Voor nu was iedereen blij met het gezamenlijk behaalde resultaat.

De (aanwezige) deelnemers aan het convenant waren, in willekeurige volgorde:
Miele Nederland B.V., Parts Express B.V., Plexwood Locatie Everdingen, Van der Spek Vianen B.V., Van Duuren Districenters B.V., CIMSOLUTIONS B.V., Gemeente Vijfheerenlanden, Tilburg Bastianen T&TS Vianen, Vitaal Dorp Everdingen.

Geen zonnepanelen, wel zonne-energie? Het kan

Wil je wel zonnepanelen maar is het dak van je huis niet geschikt voor zonnepanelen? Of woon je in een flat of appartementengebouw? Dan kun je straks misschien profiteren van zonne-energie van zonnepanelen bij jou in de buurt. We zijn op dit moment bezig met drie zogenaamde ‘Postcoderoos’ projecten. Iemand stelt zijn dak beschikbaar om zonnepanelen op te plaatsen en mensen die in dezelfde of omliggende postcode wonen kunnen vervolgens daarvan zonne-energie afnemen.

Wij regelen alles en doen de administratie. Je hebt dus wel de lusten, maar niet de zorgen en administratieve lasten. Binnenkort hoor je om welke gebieden en postcodes het gaat.

Met de Postcoderoosregeling hopen wij voor veel leden het opwekken van eigen energie mogelijk te maken.

INTERESSE OF MEER WETEN? Mail naar info@energiecooperatiedeknotwilg.nl

Doe mee als ambassadeur of als vrijwilliger

Als lid van de Knotwilg ben je al betrokken bij onze projecten. Vind je het leuk om meer te doen en ook anderen te enthousiasmeren voor lokale energieprojecten?  Word dan ambassadeur voor de Knotwilg. Stuur mensen in je omgeving die mogelijk belangstelling hebben onze nieuwsbrief, nodig ze uit om lid te worden of geef ze een lidmaatschap cadeau. We kunnen je helpen om een informatieavond te organiseren over het nut en de voordelen van zelf energie opwekken. Dat kan bijvoorbeeld in het Energielab van Eneco in Vianen. Een mooie educatieve ruimte waar we door onze samenwerking met Eneco gebruik van mogen maken. Kortom, mogelijkheden te over.

OF WORD VRIJWILLIGER

Voor huidige en toekomstige projecten zijn we op zoek naar vrijwilligers. Er valt van alles te doen rond een project. Daar zit vast iets bij wat bij jou past, dus heb je tijd en energie over, kom dan ons team versterken.

Wil je ambassadeur zijn of als vrijwilliger helpen bij een project? Laat het weten en mail naar info@energiecooperatiedeknotwilg.nl

Algemene ledenvergadering 3 december 2018

Graag nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 3 december aanstaande. We praten je dan bij over de voortgang van onze projecten, zoals de ontwikkelingen rond ons windpark Groote Haar, het postcoderoosproject in Ameide en nog veel meer.

We vergaderen 3 december in de Schaapskooi Overboeicop 15, 4145 NN Schoonrewoerd. Aanvang 20.00 uur. We hopen je daar te zien en te spreken!

Feestelijke opening Energielab Eneco, park Autena Vianen

In het EnergieLab leren leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en de brugklas op een speelse wijze hoe je duurzame energie opwekt en wat je thuis allemaal kunt doen om energie te besparen. Het Eneco EnergieLab staat in Vianen naast windpark Autena en is de komende twee jaar twee dagen per week geopend..Leerlingen van groep 7 van basisschool De Wegwijzer uit Vianen kregen de eerste lessen onder toeziend oog van Ruud Sondag, CEO van Eneco Groep, en Burgemeester Wim Groeneweg van Vianen.Het lesprogramma ontwikkelde Eneco in samenwerking met gespecialiseerde partijen en sluit aan bij vakken zoals aardrijkskunde en natuur en techniek. Voor deze editie werd het programma uitgebreid met onderdelen over zonne-energie en energiebesparing in huis. Ook gaan de leerlingen aan de slag met het bouwen van een windmolen en ze leren hoe je zoveel mogelijk duurzame energie opwekt door slim zonnepanelen te plaatsen op het dak van een modelhuis. In dat modelhuis moeten ze vervolgens gedurende een fictieve dag zo zuinig mogelijk met energie omgaan. Verder kunnen ze een kijkje nemen bij de nieuwe windmolens op het terrein.Het Eneco EnergieLab kwam tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Vianen, de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden,. Wethouder Frank Meurs en Energiecoöperatie de Knotwilg. 

Kijk voor nieuws over onze projecten bij 'nieuws' van het
desbetreffende project.

Energie Coöperatie De Knotwilg UA
kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail )