NIEUWSGIERIG?
Hier blijf je op de hoogte

Brief over zoekgebieden windenergie in Vijfheerenlanden

De bewoners van de Zijderveldselaan, Dorpsweg en Bolgarijsekade in Zijderveld ontvingen van ons een brief over de zoektocht van de gemeente Vijfheerenlanden naar zoekgebieden voor windenergie. Zij ontvingen van ons al eerder een brief over de plannen voor Windplan Zijderveld, een van de zoeklocaties in de Vijfheerenlanden.

De inhoud van de brief
De gemeente Vijfheerenlanden wil met het plaatsen van windmolens haar steentje bijdragen aan de energietransitie en de afspraken in het Klimaatakkoord. De gemeente onderzoekt nu wat geschikte locaties zijn voor windenergie. U heeft hierover, als het goed is, in februari een brief ontvangen. Eén van de zoekgebieden is de locatie langs de A2, bij Zijderveld. 

Windplan Zijderveld
In 2019 hebben wij u als omwonende al geïnformeerd over de plannen voor twee of drie windmolens bij Zijderveld. In december 2019 presenteerden we onze plannen tijdens een inloopavond in de Krooshof en gingen we in gesprek met de aanwezige inwoners. We deden dat samen met onze partner Green Trust, een bedrijf dat is gespecialiseerd in duurzame energie. De reacties van de mensen die we spraken waren wisselend. En dat begrijpen wij. Toch geloven wij dat we, mocht de gemeente positief besluiten, dit duurzame project op een goede manier, samen met inwoners kunnen realiseren. 

Maar zover is het nog niet. Om tot een weloverwogen besluit te komen, doet de gemeente eerst onderzoek naar de mogelijke locaties. Ook stelt ze vast waar een locatie aan moet voldoen om windmolens te mogen plaatsen.

Uiteraard staan wij achter die aanpak. In de tussentijd doen we zelf onderzoek naar de impact van het windplan. Denk aan geluid, slagschaduw, windmetingen en het effect op weidevogels en vleermuizen. 

Vragen of bezorgdheid
Wij kunnen ons voorstellen dat u door de recente ontwikkelingen (nieuwe) vragen of zorgen heeft over windplan Zijderveld. Of misschien heeft u ideeën over hoe u als omgeving mee wilt denken en praten, mocht het windplan doorgaan. Destijds hebben wij de gesprekken met omwonenden als zeer nuttig en prettig ervaren. Sowieso blijven we graag met u in gesprek, ook als u uw bedenkingen heeft. 

Persoonlijk gesprek of op de hoogte blijven?
Wilt u een persoonlijk gesprek met ons over de plannen voor windenergie bij Zijderveld? Dan komt een van ons graag (coronaproof) bij u langs of plannen we een digitaal gesprek in. 

U kunt ons bereiken op mailadres info@energiecooperatiedeknotwilg.nl of via een van de volgende telefoonnummers.Koos Timmer (06-513 856 78) of Matteo de Visser (06-494 989 47).

Volg ons

Contactgegevens

Energie Coöperatie De Knotwilg UA

kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail)

Privacyverklaring