NIEUWSGIERIG?
Hier blijf je op de hoogte

Uitbreidingsvergunning Groote Haar blijft in stand

Een positieve ontwikkeling voor Windpark Groote Haar: half februari oordeelde de rechtbank Rotterdam dat de uitbreidingsvergunning in stand blijft. Het opgesteld vermogen van de windturbines mag maximaal 7 MW (megawatt) zijn. Dat is voor de voortgang van het project geen probleem, omdat grotere windturbines begrensd kunnen worden op 7MW.n 

foto: werkzaamheden netaansluiting. Open ontgraving tussen Vlietskade en Ravesloot

Rechtszaak
Er is eerder een onherroepelijke vergunning voor Windpark Groote Haar afgegeven. De initiatiefnemers dienden daarop een vergunningsaanvraag in voor een iets grotere windturbine met groter rotorblad (wiek) en daardoor een hoger opgesteld vermogen (7,7 MW). Ook deze vergunning is door de gemeente Gorinchem verleend. Een aantal partijen maakte bezwaar tegen deze vergunning, onder meer op het gebied van externe veiligheid. Drie rechters hebben het bezwaar beoordeeld en afgewezen. 


Grotere windturbines mogen, opgesteld vermogen max 7 MW
De iets langere rotorbladen en iets hogere as zijn toegestaan. De uitbreiding van het vermogen naar 7,7 MW was in principe ook geen probleem, maar de rechtbank gaf aan dat de gemeente op dit punt helaas niet van haar eigen bestemmingsplan mag afwijken. Daarin staat een vermogen van maximaal 7MW voor beide turbines. De grotere windturbines mogen dus wel worden gebouwd, maar het opgestelde vermogen mag niet groter zijn dan totaal 7 MW voor beide turbines  

Volg ons

Contactgegevens

Energie Coöperatie De Knotwilg UA

kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail)

Privacyverklaring