NIEUWSGIERIG?
Hier blijf je op de hoogte

Principeverzoek naar raad

We hebben een principeverzoek ingediend bij de Gemeente Vijfheerenlanden voor de realisatie van Windplan Zijderveld. Het verzoek is of de gemeente in principe wil meewerken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Zo’n wijziging is nodig om twee of drie windmolens bij Zijderveld te kunnen bouwen. We verwachten dat het voorstel naar de gemeenteraad gaat. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad het voorstel dan zal behandelen.

Hoe gaat het verder?
Als de gemeenteraad positief besluit, gaan we verder met de voorbereidingen en het benodigde onderzoek om het bestemmingsplan te wijzigen. Vooruitlopend op een positieve uitslag starten we wel alvast samen met Green Trust een flora- en faunaonderzoek. De onderzoekers kijken welke dieren en planten in het gebied leven en wat het mogelijke effect is van de windmolens op deze dieren en planten. Het onderzoek zal een jaar duren.

Omgevingsfonds
Bij een modern windpark hoort een ‘omgevingsfonds’. In zo’n fonds wordt bijvoorbeeld een halve euro per 1.000 kWh gestort uit de stroomverkoop. Bij ons project Windpark Groote Haar, met twee middelgrote windmolens, kan dit ca. € 10.000 per jaar opleveren voor het fonds. Het geld van een omgevingsfonds is bestemd voor de gemeenschap in het gebied waar de molens staan. Een op te richten stichting zal het omgevingsfonds beheren. Het geld is bedoeld om lokale duurzame projecten te ondersteunen of voor verbetering van de leefomgeving. Waar het geld naar toe gaat, overleggen we met de gemeente en de lokale gemeenschap.

Volg ons

Contactgegevens

Energie Coöperatie De Knotwilg UA

kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail)

Privacyverklaring