Windpark Zijderveld

Informatiemarkt Windplan zijderveld goed bezocht

Voor- en tegenstanders bezoeken informatiemarkt
Op 9 december organiseerden we met Green Trust een informatiemarkt over de mogelijkheden voor een kleinschalig windpark (2 of 3 windmolens) ten noorden van Zijderveld. 

Goede sfeer
Van 16.00 tot 20.00 kon iedereen binnenlopen om zijn of haar licht op te steken over de plannen. De reacties waren gemengd. Van positief tot uitgesproken tegen. De informatiemarkt verliep in een goede sfeer waarin voor- en tegenstanders met elkaar en met mensen van de Knotwilg en Green Trust van gedachten wisselden.

Behoefte aan informatie
Van de bezoekers schreven velen die nog geen lid waren van de Knotwilg zich in voor de nieuwsbrief. Zo kunnen we iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond windplan Zijderveld.

Overleg met gemeente VHL

Op dit moment werken we het plan uit en voeren we overleg met Gemeente Vijfheerenlanden. We moeten eerst van de gemeente weten of een windpark op deze plek eventueel mogelijk is. Alleen als de gemeente openstaat voor het idee, heeft het zin om door te gaan. Als de gemeente in principe positief is, gaan we weer met omwonenden en inwoners van Zijderveld in gesprek. Ook in de tussentijd blijven we zoveel mogelijk in gesprek met mensen uit Zijderveld.

Speelruimte in plan
In het plan laten we voldoende speelruimte om het windpark zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van inwoners en ondernemers in Zijderveld. Het aantal windmolens ligt bijvoorbeeld nog open: twee of drie.

intentieovereenkomst greentrust onderzoek mogelijkheden windpark zijderveld

Dinsdag 2 juli tekenden Koos Timmer en Annet Boessenkool namens Greentrust een intentieovereenkomst. Hierin staat dat Greentrust en de Knotwilg samen met de bewoners van Zijderveld en omgeving de mogelijkheden onderzoeken voor een windmolenpark langs de A2 bij Zijderveld. Onze leden zijn al geïnformeerd en er is ook al gesproken met veel omwonenden. Samen met Greentrust kijken we of en hoe we dit plan met de bewoners verder kunnen vormgeven.

Verkennend onderzoek windpark Zijderveld met greentrust

Samen met Green Trust onderzoeken we de mogelijkheden om twee of drie windmolens te laten bouwen langs de A2. De potentiële bouwlocatie bevindt zich tussen de Autenasekade en het dorp Zijderveld langs de westkant van de rijksweg.

Wie is Green Trust?
Green Trust is een full servicebureau/bedrijf voor de ontwikkeling, bouw en beheer van duurzame energieprojecten. Alle expertise is daarvoor bij Green Trust aanwezig. Green Trust heeft net als wij passie voor duurzame lokaal opgewekte energie en wil samen met lokale energiecoöperaties en burgerinitiatieven de energietransitie versnellen. Kijk voor meer informatie over Green Trust op hun website. www.greentrust.nl

Eerste reactie omwonenden
Bestuursleden van de Knotwilg zijn samen met mensen van Green Trust langs gegaan bij omwonenden van het toekomstige windpark. Doel was om het initiatief toe te lichten, om te peilen wat zij van het idee vinden en met mensen in gesprek te gaan. De reacties van de omwonenden die we hebben gesproken liepen uiteen van “goed idee, ik doe mee” tot “echt niet”. We begrijpen heel goed dat omwonenden voorbehoud maken of afwijzend reageren. Daarom vinden we het zo belangrijk om persoonlijk met omwonenden in gesprek te gaan, zodat ze een goed beeld krijgen van de plannen en wij hun vragen kunnen beantwoorden.

Zelf de regie houden
Diverse omwonenden zien in - of ze nu voor of tegen windmolens zijn - dat sommige plekken langs autosnelwegen geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens. Je kunt er dus op wachten dat daar een keer windmolens worden neergezet. We zijn vóór duurzaam opgewekte energie, maar we houden als inwoners wel graag zelf de regie. Door nu zij aan zij met Green Trust op te trekken zijn wij als inwoners van Vijfheerenlanden e.o. straks voor 50% eigenaar van de windmolens en plukken we als gemeenschap zelf de vruchten van de windmolens.

Meedoen in het windmolenpark en omgevingsfonds
Als het lukt om het windpark te realiseren, kun je als lid van de Knotwilg straks deelnemen in de windmolens met een aantrekkelijk rendement. En misschien wel energie van je eigen windmolen afnemen. Ook willen we dat de opbrengsten van de windmolens deels terugvloeien in een omgevingsfonds. Hiermee kunnen we lokale verenigingen ondersteunen en andere zaken die belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Voor de direct omwonenden stellen we een aparte regeling voor die we samen met hen nader willen invullen.

Verder in gesprek
We gaan de komende tijd verder het gesprek aan met omwonenden en de overige inwoners over de voor- en nadelen van de windmolens. Ook met degenen die we al eerder hebben gesproken. Door de inwoners al in een vroeg stadium mee te nemen, hopen we dat meer acceptatie ontstaat voor ons initiatief.

Energie Coöperatie De Knotwilg UA
kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail )