Windpark Groote Haar

Over de windmolens van Groote Haar

We hebben een bouwvergunning aangevraagd voor twee windmolens die passen binnen het bestemmingsplan. Maar onze voorkeur gaat uit naar windmolens van een nieuwere generatie. Die hebben iets langere wieken en zijn stiller. Door de langere wieken leveren ze meer energie én ze geven minder geluidsoverlast voor direct omwonenden.

 We bespreken met de gemeente Gorinchem of het een optie is om alsnog een aanvraag in te dienen voor twee nieuwere windmolens.

Energie Coöperatie De Knotwilg UA
kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail )