Windpark Groote Haar

wieklengte blijft 55 meter

WIEKLENGTE BLIJFT 55 METER
De wieklengte van de windmolens waarvoor we een vergunning hebben gekregen is 55 meter. We hebben met Eneco overlegd of het zinvol is om een vergunning aan te vragen voor windmolens met langere wieken. Langere wieken hebben een wat hogere energieopbrengst. Nadeel is dat het bestemmingsplan daarvoor gewijzigd moet worden en dat we de bouwvergunning, het radaronderzoek en andere onderzoeken opnieuw moeten aanvragen. Dat brengt de nodige vertraging en onzekerheden met zich mee. Daarom hebben we samen met Eneco besloten dat we doorgaan met de aangevraagde molens.

Ontheffing flora en fauna binnen!

We hebben voor het windpark Groote Haar de ‘ontheffing Flora en Fauna’ binnen. Dat betekent dat de windmolens niet ten koste gaan van het welzijn van planten en dieren in de directe omgeving. Goed nieuws!

Vergunning windmolens Groote Haar is definitief

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee windmolens bij bedrijventerrein Groote Haar is definitief. Dat ’is goed nieuws!

In opdracht van de gemeente Gorinchem geven Energiecoöperatie de Knotwilg en Eneco handen en voeten aan het windpark. Dat doen we samen onder de naam: ‘Energie Groote Haar BV’. De groene energie die straks wordt opgewekt, is bestemd voor bedrijven op het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar en voor de inwoners van Gorinchem en omgeving.

Bereikbaar maken bouwlocaties
Het duurt nog even voordat de bouw van het windpark daadwerkelijk start. De gemeente gaat de bouwlocaties eerst bereikbaar maken voor het werkverkeer. De lokale wegen en bruggetjes zijn ongeschikt om de zware en lange delen van de windmolens over te vervoeren. En de aanleg van het bedrijventerrein start pas later. De gemeente overlegt daarom over een tijdelijke op- en afrit naar de A27.

Investeren in de windmolens 
Als de molens er staan, kunnen Inwoners in en rond Gorinchem straks hun eigen groene energie opwekken. Dat kan door een stukje van de windmolens te kopen. Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws of word lid, dan ontvang je ook onze mails en nieuwsbrieven.

Tweede leningsronde is succesvol afgesloten

De 2e ronde waarin je ons geld kan lenen voor de realisatie van windpark Groote Haar in Gorinchem is succesvol afgesloten. We hebben de benodigde € 40,000,- bij elkaar. Veel dank daarvoor.. De mensen die ons in deze fase geld lenen krijgen jaarlijks 2% rente over het aan ons geleende bedrag. En een risico-opslag van 10%. Interesse? Rond de zomer  van 2019 start de derde leningsronde en kunnen leden van De Knotwilg opnieuw investeren in de windmolens van de Groote Haar. Interesse: word lid dan blijf je op de hoogte. 

Samenwerking Groote Haar is een feit

Eneco Wind, de vlag waaronder we samen met Eneco windpark Groote Haar gaan realiseren, is een feit. Arnold Spek tekende de samenwerkingsovereenkomst namens Eneco. Onze voorzitter Koos Timmer namens De Knotwilg. We hebben veel te danken aan oud-bestuurslid en initiatiefnemer Jos van Oosten. Hij heeft zich de afgelopen jaren met nimmer aflatend enthousiasme ingezet om de samenwerking met Eneco van de grond te krijgen. De projectgroep voor Eneco Wind bestaat uit Matteo de Visser van de Knotwilg en Anne Melchers en Frans de Jong (niet op de foto). Zij gaven de samenwerkingsovereenkomst voor windpark Groote Haar samen handen en voeten.

Burenbezoek Groote Haar

Koos Timmer, Matteo de Visser en Aad Rodenburg van De Knotwilg gingen samen met Anne Melchers van Eneco op ‘burenbezoek’. We bezochten de omwonenden van het door ons te realiseren nieuwe windpark Groote Haar (op bedrijventerrein Groote Haar). Doel was om ons voor te stellen en de bewoners te vertellen over onze plannen voor windpark Groote Haar.

Het was een geslaagde actie! We kregen 4 keer koffie en iedereen vond het fijn om iets van ons te horen en kennis te maken. Wij kregen ook veel informatie over hoe mensen tegen de komst van het park aankijken en over wat er speelt in het gebied. Het leverde bovendien twee nieuwe leden op. Welkom!

voortgang windpark

De aanvraag voor de bouwvergunning is de deur uit. Hopelijk kunnen we  in oktober de SDE subsidie aanvragen. Deze subsidie dekt het verschil in marktprijs en kostprijs van de stroom. Dit is een paar cent per kWh, De subsidie is noodzakelijk om windpark Groote Haar zowel voor ons als voor Eneco rendabel te maken. De vooruitzichten zijn goed. Exacte cijfers hangen onder meer af van het merk en de afmetingen van de molen en de kosten voor kabels en kraanopstelplaatsen.

We onderzoek nog of het mogelijk is om molens te plaatsen met iets langere wieken dan in het bestemmingsplan staat (van 110 m diameter naar 122 m). Langere wieken leveren niet alleen 30 % meer energie op, maar zijn ook 3dBa stiller en dat is weer mooi voor de buren van het windpark.

Energie Coöperatie De Knotwilg UA
kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail )