Windpark Groote Haar

Veelgestelde vragen

Ik ben voor groene energie, maar waarom zou ik investeren in Windpark Groote Haar?

Zonder financiële steun van de inwoners komt er geen windpark. Er gaat veel geld zitten in de realisatie van het windpark. Omdat we bij dit project samen optrekken met Eneco, moeten we ook voor 50% bijdragen in de kosten. Dat geld lenen we voor een deel van onze leden, betrokken inwoners uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dat gaat gelukkig goed. Het geld voor de voorbereidingen hebben we al binnen, maar er is veel geld nodig. We zijn daarom heel blij als je straks wilt investeren in de windmolens. En het levert je veel op: een mooie rente, je levert een bijdrage aan de opwek van groene energie in je regio en je investeert in de lokale samenleving. Begin 2020 kun je investeren in de bouw van de windmolens. Houd deze website in de gaten of word lid dan ben je als eerste op de hoogte. Of meld je aan voor de nieuwsbrief (onderaan deze pagina).

Waarom werkt de Knotwilg samen met Eneco Wind?

De gemeente Gorinchem heeft ons gevraagd de realisatie en exploitatie van het windpark Groote Haar op te pakken met Eneco Wind BV. Eneco Wind is een professionele partij met veel kennis en ervaring. Bovendien is er al enkele jaren intensief contact met Eneco over het project ‘De Grote Geus’, in Vianen. Dit resulteerde in 2018 in een samenwerkingsovereenkomst. We kennen elkaar dus al een tijdje. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit project samen tot een succes  maken. Ieder vanuit zijn eigen rol, kracht en expertise. We worden beiden voor 50% eigenaar van Windpark Groote Haar. En moeten dus ook voor 50% bijdragen in de kosten voor de ontwikkeling. Dat geld delen we deels van onze leden. Begin 2020 starten we met een campagne om het geld bij elkaar te krijgen voor de bouw..

Zijn zonnepanelen niet beter, daar hebben omwonenden minder last van?

Zonnepanelen leveren net als windmolens groene stroom, maar alleen als het licht is. De opbrengst is in de winter veel minder dan in de zomer. Windmolens draaien dag en nacht en brengen ook in de winter veel op. Met windmolens heb je dus veel meer rendement. Daardoor kunnen meer mensen profiteren van groene stroom uit eigen streek.

Hoe worden inwonersin de directe omgeving van Groote Haar betrokken?

We zijn persoonlijk langs geweest bij mensen die in de directe omgeving van Windpark Groote Haar wonen. We  spraken met hen over de komst van de windmolens en wat zij belangrijk vinden. Een aantal van hen werd direct lid van Energiecoöperatie de Knotwilg. Ook in de toekomst blijven we met de omwonenden in gesprek over de voortgang van Windpark Groote Haar. Zo blijven ze goed geïnformeerd en kunnen ze meedenken en meepraten over de ontwikkelingen. 

Hoe en wanneer kan ik deelnemen in Windpark Groote Haar?

Wil je helpen Windpark Groote Haar te realiseren en investeren in het windpark? Fijn! Word lid van Energiecoöperatie de Knotwilg. Daarna kun je in de windmolens investeren. Tot 14 februari kun je ons nog geld lenen voor de voorbereidingen. Je krijgt dan nog een risico-opslag van 5%. Daarna kun je vanaf maart 2020 weer deelnemen, zonder risico-opslag.  Dan halen we de rest van het benodigde geld op om de bouw en exploitatie van de windmolens te bekostigen. Je krijgt dan ook weer een interessante rente op je inleg. Kijk hier voor meer informatie over deelnemen.

Mensen die geld uitlenen voor de voorbereidingen van Windpark Groote Haar, krijgen naast rente over hun inleg een risico-opslag. Hoe zit dat?

Samen met de gemeente Gorinchem en Eneco Wind doen we er alles aan om het project te realiseren. Toch is het in deze fase nog niet zeker dat ons windmolenpark ook echt van de grond komt. Mocht het uiteindelijk niet doorgaan dan gaat alles wat we al hebben geïnvesteerd, verloren. Dus ook het geld dat we van onze leden lenen. Dit risico wordt wel steeds kleiner, naarmate het project vordert. 

We hebben inmiddels zo goed als alle benodigde vergunningen en subsidies binnen. Maar het is nog niet 100% zeker dat de bouw doorgaat. De leden die ons geld lenen voor de voorbereidingen krijgen daarom nog een risico-opslag. Begin 2020 kun je ons geld lenen voor de bouw van de windmolens. Als je ons dan geld leent, gaat de bouw van het Windpark definitief door. Houd hiervoor onze website en de nieuwsbrief in de gaten. 

Kan ik mijn geld terugkrijgen?

Nee, in dit stadium kan dat niet. Wij hebben het geld al besteed aan de benodigde voorbereidingen of we doen dat binnenkort. Als het windpark eenmaal draait, betalen we iedereen die ons geld heeft geleend binnen 15 jaar terug (op basis van annuïteit). Tijdens de voorbereidings en bouwfase ontvang je jaarlijks 2% rente over het aan ons geleende bedrag. Vanaf het moment dat de windmolens stroom produceren is het rentepercentage 5% tot 6%. .

Wat verwachten jullie aan rendement als de molens draaien?

We verwachten een rendement van naar schatting is minimaal 5%.. Het exacte percentage is moeilijk in te schatten. Het rendement hangt bijvoorbeeld af van de weersomstandigheden. Ook moeten we een lening afsluiten bij de bank die 80% van de bouwkosten dekt. De voorwaarden waaronder we geld lenen, zijn van invloed op het uiteindelijke rendement.. Maar op basis van ervaring is 5% of 6% een reële schatting

Hoe groot zijn de windmolens van windpark Groote Haar?

De hoogte van de as waar de wieken omheen draaien, is waarschijnlijk 120 m boven het maaiveld. Dit is wat maximaal is toegestaan. Ter vergelijking: de windmolens bij Hardinxveld hebben een ashoogte van 108 m. De wieken zijn ca. 55 m lang. De tiphoogte (hoogte van de bovenste punt van de wiek in de hoogste stand) is dan 175 m.

Hoeveel stroom levert een windmolen?

Als het hard waait, levert een windmolen tussen de 2000 en 4500 kWh stroom per uur. De opbrengst per jaar van een windmolen ligt  tussen de 6 en 10 miljoen kilowatt, afhankelijk van het type windmolen. Vooral de wieklengte en de hoeveelheid wind bepalen de opbrengst.

Wat gebeurt er als de molens versleten zijn?

We verwachten dat de molens 25 jaar mee kunnen. Vanaf het moment dat de windmolens draaien, betalen we het geld dat we hebben geleend van onze leden en de bank binnen 15 jaar terug (dit zijn leningen om de realisatie en exploitatie van de molens mogelijk te maken). Als de leningen zijn afgelost, is de molen van ons en bepalen we samen tijdens een ledenvergadering hoe het verder gaat.

In hoeverre heeft de omgeving last van de windmolens?

Een windmolen maakt geluid en geeft een slagschaduw (bewegende schaduw van de wieken). Dat kan hinderlijk zijn als je in de buurt woont.

  • De mate van geluidshinder hangt af van een aantal factoren. Het heeft te maken met de afstand tussen je woning en de windmolen. Maar ook met de windrichting, de windsnelheid en de geluiden in de omgeving. windpark Groote Haar ligt vlakbij de A15 en de A27; snelwegen met veel autoverkeer dat het geluid van de windmolens grotendeels zal overstemmen. Daarnaast kijken we of we een stiller type windmolen kunnen plaatsen. Daarvoor moeten we een aparte vergunning aanvragen, want dit type windmolen heeft langere wieken dan binnen het bestemmingsplan is toegestaan. Zie ook: ‘Over windmolens van Groote Haar’.
  • De overlast van slagschaduw voor de direct omwonenden, beperken we door de molens bepaalde perioden stil te zetten. Er wordt dan eventjes geen stroom opgewekt. Maar dit energieverlies is te verwaarlozen als je kijkt naar de totale periode waarin wel energie wordt opgewekt.

Energie Coöperatie De Knotwilg UA
kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail )