Windpark Groote Haar

Veelgestelde vragen

Kan ik nu al deelnemen en jullie geld lenen?

Jazeker. Er gaat veel geld zitten in de voorbereidingen en de realisatie van het windpark. Omdat we bij dit project samen optrekken met Eneco, moeten we ook voor 50% bijdragen in de kosten. We vragen hier subsidie voor aan, maar dat geld is nog niet binnen. We zijn voor nu afhankelijk van leningen van de leden van de Knotwilg. Dat gaat gelukkig goed, maar er is veel geld nodig. We zijn heel blij als je ons  geld wilt lenen. Ieder bedrag (vanaf € 100,-) is welkom. Lees hier de opties en voorwaarden als je ons geld wilt lenen.

Waarom werkt de Knotwilg samen met Eneco Wind?

De gemeente Gorinchem heeft ons gevraagd de realisatie en exploitatie van het windpark Groote Haar op te pakken met Eneco Wind BV. Eneco Wind is een professionele partij met veel kennis en ervaring. Bovendien is er al enkele jaren intensief contact met Eneco over het project ‘De Grote Geus’, in Vianen. Dit resulteerde in 2018 in een samenwerkingsovereenkomst. We kennen elkaar dus al een tijdje. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit project samen tot een succes  maken. Ieder vanuit zijn eigen rol, kracht en expertise.

Zijn zonnepanelen niet beter, daar hebben omwonenden minder last van?

Zonnepanelen leveren net als windmolens groene stroom, maar alleen als het licht is. De opbrengst is in de winter veel minder dan in de zomer. Windmolens draaien dag en nacht en brengen ook in de winter veel op. Met windmolens heb je dus veel meer rendement. Daardoor kunnen meer mensen profiteren van groene stroom uit eigen streek.

Hoe worden inwonersin de directe omgeving van Groote Haar betrokken?

We zijn persoonlijk langs geweest bij mensen die in de directe omgeving van Windpark Groote Haar wonen. We  spraken met hen over de komst van de windmolens en wat zij belangrijk vinden. Een aantal van hen werd direct lid van Energiecoöperatie de Knotwilg. Ook in de toekomst blijven we met de omwonenden in gesprek over de voortgang van Windpark Groote Haar. Zo blijven ze goed geïnformeerd en kunnen ze meedenken en meepraten over de ontwikkelingen. En straks kunnen ze natuurlijk energie afnemen van hun eigen windmolens.

Wanneer kan ik groene stroom afnemen van de windmolens?

De voorbereidingen en aanleg van het windpark kosten tijd. Het is in dit stadium moeilijk te zeggen wanneer het windpark klaar is en je stroom kunt afnemen. Het hangt bijvoorbeeld af van hoe snel we een bouwvergunning krijgen en wanneer de netaansluiting een feit is. Er zijn ook wegen nodig. De gemeente legt deze aan en is daarbij afhankelijk van Rijkswaterstaat en de werkzaamheden aan de A27. Maar dat de molens er komen is zeker!

Kan ik straks een aandeel kopen in de windmolens, zonder dat ik stroom afneem?

Ja dat kan. Je kunt straks een stukje van de windmolen kopen als belegging met een prima vergoeding  (wij streven naar minimaal  5%). Zo gauw als dat kan, lees je het op onze website en in onze nieuwsbrief. Je kunt nu al investeren in dit mooie, groene initiatief door Energiecoöperatie de Knotwilg geld te lenen voor de ontwikkeling van het windpark. Meer hierover lees je in het antwoord op de vraag: ‘Kan ik nu al deelnemen?

Kan ik nu al deelnemen en jullie geld lenen?

Dat kan in september 2019 weer. Er gaat veel geld zitten in de voorbereidingen en de realisatie van het windpark. Omdat we bij dit project samen optrekken met Eneco, moeten we ook voor 50% bijdragen in de kosten. We vragen voor dit project subsidie aan, maar dat geld komt pas binnen als de molens draaien. We zijn voor nu afhankelijk van leningen van de leden van de Knotwilg. Dus heel fijn als je wilt investeren in de windmolens. Dat kan tegen een aantrekkelijk rendement. We hebben inmiddels twee leningrondes achter de rug. We geven het aan in onze nieuwsbrief als je weer geld kunt lenen. Ieder bedrag (vanaf € 100,-) is welkom. Lees hier de opties en voorwaarden als je ons geld wilt lenen.

Hoe kan ik Energiecoöperatie de Knotwilg geld lenen?

Wil je ons geld lenen? Fijn! Word lid van Energiecoöperatie de Knotwilg. Daarna kun je ons geld lenen.als de mogelijkheid er is om in de windmolens te investeren.  Met je lening geef je een groene boost aan je eigen leefomgeving. Als je lid bent, ontvang je onze nieuwsbrieven met de laatste informatie over al onze projecten en heb je echt wat in de melk te brokkelen. Je kunt actief meedenken en meepraten tijdens onze ledenvergaderingen.  Lees hier de opties en voorwaarden als je ons geld wilt lenen.

Als ik geld leen aan de Knotwilg krijg ik naast rente een risico-opslag, hoe zit dat?

Samen met de gemeente Gorinchem en Eneco Wind doen we er alles aan om het project te realiseren. Toch is het in deze fase nog niet zeker dat ons windmolenpark ook echt van de grond komt. Mocht het uiteindelijk niet doorgaan dan gaat alles wat we al hebben geïnvesteerd, verloren. Dus ook het geld dat we van onze leden lenen. Dit risico wordt wel steeds kleiner, naarmate het project vordert.

We hebben inmiddels de eerste ronde leningen achter de rug. Gemiddeld gaat 1 op de 10 projecten in dit stadium niet door. De leden die ons geld leenden, krijgen daarom een risico-opslag van 10%. Inmiddels zijn we weer een paar stappen verder en schatten we de kansen op succes hoger in. Het risico-opslagpercentage is bij volgende leningen daarom lager. Als je het risico alsnog te hoog vindt, raden we je af om in deze fase mee te doen. Lees hier de opties en voorwaarden als je ons geld wilt lenen.

Kan ik mijn geld terugkrijgen?

Nee, in dit stadium kan dat niet. Wij hebben het geld al besteed aan de benodigde voorbereidingen of we doen dat binnenkort. Als het windpark eenmaal draait, betalen we iedereen die ons geld heeft geleend binnen 15 jaar terug. Jaarlijks ontvang je 2% rente over het aan ons geleende bedrag tijdens de bouwfase. We weten nog niet hoe hoog de rente zal zijn als de molens eenmaal draaien. Lees hier de opties en voorwaarden als je ons geld wilt lenen.

Waarom krijg ik maar 2% rente op deze lening?

We houden aan het begin van het project de kosten zo laag mogelijk, omdat we nog geen inkomsten hebben. Daarom werken we veel met vrijwilligers en ontvangen de leden die ons in deze fase geld lenen een bescheiden rentepercentage. De mensen die ons in de eerste ronde geld leenden, ontvangen wel een risico-opslag van 18%. Nu de kans steeds groter wordt dat de windmolens er komen, gaat de risico-opslag omlaag. Lees hier de opties en voorwaarden als je ons geld wilt lenen.

Wat verwachten jullie aan rendement als de molen draait?

We verwachten een rendement van naar schatting 5% tot 7%. Het exacte percentage is moeilijk in te schatten. We moeten nog allerlei zaken regelen die het rendement beïnvloeden. Het rendement hangt bijvoorbeeld af van de keuze voor een bepaalde windmolen. De ene windmolen levert meer rendement dan de andere. Ook moeten we een lening afsluiten bij de bank die 80% van de bouwkosten dekt. De voorwaarden waaronder we geld lenen, zijn van invloed op het uiteindelijke rendement. Maar op basis van ervaring is 5% tot 7% een reële schatting

Hoe groot zijn de windmolens van windpark Groote Haar?

De hoogte van de as waar de wieken omheen draaien, is waarschijnlijk 120 m boven het maaiveld. Dit is wat maximaal is toegestaan. Ter vergelijking: de windmolens bij Hardinxveld hebben een ashoogte van 108 m. De wieken zijn ca. 55 m lang. De tiphoogte (hoogte van de bovenste punt van de wiek in de hoogste stand) is dan 175 m.

Hoeveel stroom levert een windmolen?

Als het hard waait, levert een windmolen tussen de 2000 en 4500 kWh stroom per uur. De opbrengst per jaar van een windmolen ligt  tussen de 6 en 10 miljoen kilowatt, afhankelijk van het type windmolen. Vooral de wieklengte en de hoeveelheid wind bepalen de opbrengst.

Wat gebeurt er als de molens versleten zijn?

We verwachten dat de molens ca. 20 jaar mee kunnen. Vanaf het moment dat de windmolens draaien, betalen we het geld dat we hebben geleend van onze leden en de bank binnen 15 jaar terug (dit zijn leningen om de realisatie en exploitatie van de molens mogelijk te maken). Als de leningen zijn afgelost, is de molen van ons en bepalen we samen tijdens een ledenvergadering hoe het verder gaat.

In hoeverre heeft de omgeving last van de windmolens?

Een windmolen maakt geluid en geeft een slagschaduw (bewegende schaduw van de wieken). Dat kan hinderlijk zijn als je in de buurt woont.

  • De mate van geluidshinder hangt af van een aantal factoren. Het heeft te maken met de afstand tussen je woning en de windmolen. Maar ook met de windrichting, de windsnelheid en de geluiden in de omgeving. windpark Groote Haar ligt vlakbij de A15 en de A27; snelwegen met veel autoverkeer dat het geluid van de windmolens grotendeels zal overstemmen. Daarnaast kijken we of we een stiller type windmolen kunnen plaatsen. Daarvoor moeten we een aparte vergunning aanvragen, want dit type windmolen heeft langere wieken dan binnen het bestemmingsplan is toegestaan. Zie ook: ‘Over windmolens van Groote Haar’.
  • De overlast van slagschaduw voor de direct omwonenden, beperken we door de molens bepaalde perioden stil te zetten. Er wordt dan eventjes geen stroom opgewekt. Maar dit energieverlies is te verwaarlozen als je kijkt naar de totale periode waarin wel energie wordt opgewekt.

Energie Coöperatie De Knotwilg UA
kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail )