Windpark Groote Haar

Nog een keer mét risico-opslag investeren in Windpark Groote haar.

We nodigen je uit om ons (weer) geld te lenen voor de laatste voorbereidingen voor Windpark Groote Haar. Dat kan nog met 5% risico-opslag, omdat we nog in de voorbereidende fase zitten. 

Aantrekkelijke rente én risico-opslag
Je kunt al investeren vanaf € 50,- onder aantrekkelijke voorwaarden:

● je ontvangt 2% rente per jaar over het ingelegde geld tijdens de ontwikkel- en bouwfase; ● je ontvangt een risico-opslag van 5%, wat inhoudt dat je over elke euro inleg € 1,05 terugkrijgt vanaf de start van de productie.● als de molens in productie zijn, streven wij naar een rente van 5 - 6 % per jaar.

Deelnemen en lid van De Knotwilg? Stuur een mail met het bedrag dat je aan ons wilt lenen, dan mailen we je een deelname formulier. Aanmelden kan tot 14 februari 2020

40.000 euro nodig
We werken samen met Eneco op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat we voor 50% bijdragen in de kosten. In totaal hebben de leden ons nu 160.000 euro geleend voor de voorbereidingen. In deze vijfde leningsronde hopen we weer € 40.000 op te halen.

Waar hebben we het geld voor nodig?
We hebben in deze fase al geld nodig om een reclamecampagne te maken voor het werven van leden die willen investeren in het windpark en om mediaruimte in te kopen. Met deze ledenwerfcampagne willen we de rest van het benodigde eigen vermogen bij elkaar krijgen. De campagne gaat lopen in maart en april 2020. 

Vanaf maart 2020 kun je opnieuw) investeren in Windpark Groote Haar. Dan gaan we samen het geld bij elkaar brengen om de bouw van de windmolens in Gorinchem te bekostigen. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten.

Nog geen lid van De Knotwilg? Zo word je eenvoudig lid. We houden je op de hoogte van onze projecten en je kunt actief meepraten en meedoen. Vragen? Kijk hier voor meer informatie over Windpark Groote Haar. Meer informatie over deelnemen vind je ook bij veelgestelde vragen. Of stuur een mail.

Leningen binnen 15 jaar afgelost

Als de molens eenmaal draaien, lossen we alle leningen binnen 15 jaar af. We  gebruiken hiervoor de opbrengst van het windpark: geld dat binnenkomt door de verkoop van stukjes windmolen en stroom van de windmolens aan onze leden en de subsidie. Als alle leningen zijn afgelost, is Energiecoöperatie de Knotwilg eigenaar van de windmolens. Het geld dat we overhouden besteden we aan duurzame projecten in de omgeving. We beslissen samen waarin we investeren. 

Energie Coöperatie De Knotwilg UA
kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail )