NIEUWSGIERIG?
Hier blijf je op de hoogte

21 juli definitief investeringsbesluit Windpark Groote Haar. Meedoen kan nog.

We verwachten dat we in juli 2021 alles klaar hebben om samen het definitieve investeringsbesluit te kunnen nemen. Dat besluit nemen we in een algemene ledenvergadering samen met jullie. Onze partner Eneco neemt het besluit met haar directie. Vervolgens vragen we aan de leden die hebben ingeschreven voor een obligatielening om het toegezegde geld aan ons over te maken.

Goed nieuws over Windpark Groote Haar
Het gaat de goede kant op met de ontwikkeling van Windpark Groote Haar. Op dit moment spreken we met leveranciers over de levering van modernere en stille windmolens die veel duurzame stroom leveren. En we zijn in gesprek met verschillende (civiele) aannemers. 
Verder hebben we aan Stedin de opdracht gegeven om de netaansluiting te verzorgen. Dus we zijn ervan verzekerd dat de windmolens straks ook stroom kunnen leveren. Lees hier meer over het project en hoe je kunt deelnemen.

Situatie verbeterd
In de ledenvergadering van 12 november j.l. vertelden we dat er nog veel onzekerheden waren door corona en de beperkingen van het bestemmingsplan. In de afgelopen maanden is het tij gelukkig gekeerd, mede door de constructieve houding van de gemeente Gorinchem. Ook komt de levering van de benodigde materialen weer langzamerhand op gang, hoewel er wel vertragingen blijven. 

Volg ons

Contactgegevens

Energie Coöperatie De Knotwilg UA

kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail)

Privacyverklaring